سرور مجازی خصوصی

سرور مجازی خصوصی یا VPS چیست؟

هنگام مقایسه سرور مجازی خصوصی و میزبانی اشتراکی، VPS گزینه ایمن و پایدارتر از میزبانی مشترک است که در آن فضای سرور اختصاصی ندارید. با این حال، مقیاس کوچکتر و ارزان تر از اجاره یک سرور کامل است.

ادامه مطلب