Source control چیست؟

Source Control که به‌عنوان نسخه‌سازی، کنترل نسخه، مدیریت تغییر یا کنترل تغییر نیز شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارهایی است که برای نگهداری نسخه‌های فایل منبع برنامه در مکانی امن به‌طوری‌که هر نسخه را می‌توان بعداً بازیابی کرد، پشتیبان‌گیری شده است.

ادامه مطلب