CSS

CSS چیست؟

Cascading Style Sheets که به آن CSS می گویند، یک زبان طراحی ساده است که برای ساده کردن فرآیند ارائه صفحات وب طراحی شده است. همراه ما تا پایان مقاله باشید تا به نکات ارزشمندی دست یابید.

ادامه مطلب