فلاس

Felas یا همان فلاس واژه تغییر یافته ی Fellas می باشد که به معنای دوستان و رفقا می باشد. این وب سایت یک پروژه ی داخلی از تیم مای تک می باشد.

felas

Felas چیست؟

فلاس بستری رایگان است برای آموزش. شما می توانید به راحتی در آن جزوه ی خود را منتشر کنید و یا از جزوات دیگران در دانشگاه های سراسر کشور به صورت رایگان استفاده کنید. در واقع فلاس به وجود آماده برای به اشنراک گذاری علم.