تماس با ما

contactus 

به منظور ارتباط قوی تر بین شما عزیزان و تیم مای تک این فرم طراحی شده تا هر گونه نظر ، شکایت و یا انتقاد و پیشنهادی دارید به ما منتقل کنید .

contactus

مهدی رجبی

تلفن : ۰۹۳۶۶۲۷۳۱۳۷

معین کریمی

تلفن : ۰۹۱۹۲۶۸۴۶۱۵

ایمیل : info[AT]mytechcorp.ir