اپلیکیشن Cashto جهت ساده سازی کار شما برای مدیریت صندوق قرض الحسنه ی خانگی آماده شده است. با استفاده از این اپلیکیشن به راحتی صندوق خانوادگی خود را مدیریت کنید.

تیم مای تک

فیلم آموزشی اپلیکیشن CashTo